Impressum

NAKLADNIK IZLOŽBE:
Hrvatski športski muzej
Praška ulica 2/II, 10000 Zagreb
ZA NAKLADNIKA:
Danira Bilić, ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja
AUTORI IZLOŽBE I TEKSTOVA:
doc.dr.sc. Zrinko Čustonja
Petra Husain Pustaj, kustosica
AUTORICA KATALOŠKIH JEDINICA:
Petra Husain Pustaj, kustosica
LIKOVNO OBLIKOVANJE IZLOŽBE:
Bachrach&Krištofić
LEKTURA I KOREKTURA:
Milena Bušić
FOTOGRAFIJE I OBRADA FOTOGRAFIJA:
Mario Krištofić
PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK
Andrej Krbec

REALIZACIJU IZLOŽBE FINACIJSKI SU POMOGLI:
Ministarstvo kulture i medija i Hrvatska elektroprivreda

2019.